Bán mai vàng cổ thụ

Giá thương lượng.

Vườn mai tại Càng Long – Tỉnh Trà Vinh

Liên hệ: Ms. Hoàng Lan – 0917 201 384

Tìm chủ VIP cho một số gốc mai cổ thụ
Bán mai vàng cổ thụBán mai vàng cổ thụ


Bán mai vàng cổ thụ


Bán mai vàng cổ thụ


Bán mai vàng cổ thụ


Bán mai vàng cổ thụ


Bán mai vàng cổ thụ


1 gốc mai cổ thụ 100 năm, 3 gốc cổ thụ khác trên 60 năm và trên 50 gốc từ 10 đến 50 năm. Mai vàng cánh to rất đẹp.
Giá thương lượng.
Vườn mai tại Càng Long – Tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: Ms. Hoàng Lan – 0917 201 384

Nội dung bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *