Học sinh bị phạt uống nước giẻ lau bảng Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. Bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng Trường