Tag: Hoàn cảnh khó khăn

Hậu quả sau chiến tranh

Người dân Ukraine khốn khó như thế nào sau chiến tranh….Sống vạ vật trong lều hoặc đi ở nhờ, không tiền, không việc làm là tình cảnh chung của những người dân Ukraine đang phải tị nạn khi cuộc chiến chưa có dấu hiệu chấm dứt. Người dân Ukraine cực khổ trong hầm trú bom…Anna