Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

Corel PhotoMirage là phần mềm mới và rất đơn giản để tạo ảnh động chuyên nghiệp. Các nhà sản xuất phần mềm ngày này đã làm việc chăm chỉ để làm cho mọi người dùng có thể tạo hoạt ảnh chuyên nghiệp trong một môi trường rất đơn giản và dễ dàng. 

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

Phần mềm này cho phép người dùng biến bất kỳ hình ảnh kỹ thuật số thành 3 bước đơn giản thành ảnh động chuyên nghiệp. Cho dù bạn có kế hoạch để hoạt ảnh mà bạn muốn làm để chuẩn bị, bởi vì sử dụng các công cụ có sẵn trong ứng dụng này, các hình ảnh động cho quảng cáo, hình ảnh hoạt hình đáng nhớ, vui vẻ với hình ảnh, làm phim hoạt hình mạng xã hội phổ biến và tạo.

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

 

 

LINK DOWNLOAD COREL PHOTO MIRAGA

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018
— Hướng dẫn cài đặt.

• Bước 1: Click OK

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

• Bước 2: Click “I agree to the End User License Agreement” —> NEXT

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

• Bước 3: Click “Install Now

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

• Bước 4: Quá trình đang cài đặt

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

• Bước 5: Cài đặt thành công

Corel PhotoMirage 1.0.0.167 Full | Tạo chuyển động ảnh tốt nhất 2018

Nội dung bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *